DNA metabolické typy - EuroGeeN™

GENiální výživa dle vašich GENů. Jezte chytře a zdravě.

NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA VSTUPNÍ KONZULTACI JIŽ NYNÍ!


Naše poradna se zapojila do významného projektu euroGeeN™. Jedná se o určení metabolického typu pomocí analýzy DNA a následné komplexní výživové poradenství na základě výsledků Vašeho DNA testu.

Projekt euroGeeN™ se zaměřuje na optimální přizpůsobení Vaší stravy Vašemu tělu, Vašim individuáním potřebám a Vašemu prostředí prostřednictvím testu Vaší DNA.
Eurogeen
To je největší rozdíl mezi určením metabolického typu jinými metodami. Nejčastěji se používá vyplnění dotazníku. Jeho NEVÝHODOU je, že velmi výrazně záleží

na typu dotazníku a také na momentální Vaší náladě a momentálnímu přístupu k jídlu. Například, pokud právě držíte nějakou dietu, ovlivňuje Vás v odpovědích to, co Vám někdo "předepsal" za správné, přitom realita může být velmi rozdílná oproti výsledkům dotazníku. Toto se při DNA analýze stát nemůže, protože geny nepodléhají náladám.

Každý člověk je unikátní!

A odlišnost jednotlivých lidí je zapsána v jejich DNA, v genech. Tyto geny rozlišují nejen barvu očí a sílu paží, ale i metabolické pochody trávení různých druhů potravy. Pro optimální nastavení dietního režimu jedince je nutno znát jeho individuální kód. Tzv. genotyp. Produkty euroGeeN™ BALANCE zahrnují exklusivně vybrané genetické polymorfismy pro českou populaci, tak aby změna výživového schématu přinesla, co nejvýraznější výsledek.

S každou známou dietou dosáhne dobrých výsledků vždy jen určité procento lidí. Někteří velmi dobře reagují na omezený přísun kalorií, jiným se daří redukovat svou hmotnost prostřednictvím stravy s nízkým podílem sacharidů a některým nejlépe vyhovuje, pokud mají poměr jednotlivých živin ve stravě, tedy sacharidů, tuků a bílkovin, relativně vyrovnaný.

Na odborné úrovni je nejčastěji řešeno posuzování odpovědi na poměrové zastoupení makroživin ve stravě spolu s hodnocením energetického výdeje a příjmu. Nejednoznačnost výsledků těchto zkoumání podporuje názory o existenci vysoce individuální odezvy na zvolený přístup stravy. Za doslova revolučními objevy z nedávné doby stojí několik studií zkoumajících vliv poměru živin v přítomnosti konkrétních genotypů na některé fyziologické a biochemické procesy. V této souvislosti byly např. zkoumány geny PPARg nebo ADRB2.

Analýza euroGeeN™ BALANCE se opírá o studii prezentovanou v roce 2010 na konferenci American Heart Association v San Francisku. Díky jejím uceleným nálezům jsme schopni stanovením pěti relevantních genetických polymorfismů identifikovat, jestli je pro vás nejvhodnější strava/dieta nízkosacharidová (tzv."proteinový typ"), vysokosacharidová (tzv. "sacharidový typ") nebo zónová (tzv. "smíšený typ").


Základní dietní režimy:
DNA
Typ Vaší DNA-stravy je nízkosacharidový:

Problém: Varianty ve Vašich genech naznačující, že snadněji přeměňujete přijaté sacharidy v tělesný tuk.

Co dělat: Musíte snížit příjem kalorií, ale zároveň dosáhnete nejlepších výsledků , když si budete hlídat množství přijatých sacharidů. Tímto krokem budete omezovat množství cirkulující glukózy v krvi a snadněji spalovat tukové zásoby.Typ Vaší DNA-stravy je vysokosacharidový (tzv. "nízkotukový"):

Problém: Varianty ve Vašich genech naznačující, že snadněji ukládáte do tukových zásob tuk obsažený se stravě.

Co dělat: Vedle kalorického příjmu je nutné hlídat množství přijímaných tuků. Na každých 1.500 Kcal by mělo být přijato maximálně 30 – 50 g tuků.


Typ Vaší DNA-stravy je "zónový" (tzv. "smíšený"):

Problém: Varianty ve Vašich v genech naznačují, že nikoliv extrémně, avšak přesto ve vyšší míře přeměňujete sacharidy na tělesný tuk a zároveň také více absorbujete tuky z přijaté stravy.

Co dělat: Vaším cílem ve výživě by mělo být: dosáhnout omezeného příjmu sacharidů a spolu s tím si hlídat množství přijímaného tuku. Jedná se v o stravu, kterou detailně rozpracoval ve své knize Zónová dieta (The Zone Diet) biochemik a dietolog Barry Sears. (Je to nejčastěji používaný a nejlépe propracovaný vzorec pro redukční diety, i když se podle DNA analýz ukazuje, že "zónových" jedinců je v naší populaci nejméně...)


Popis produktu euroGeeN™ BALANCE:

1/ vstupní konzultace

2/ odebrání vzorku DNA + analýza Vašich genů v akreditované laboratoři

3/ komplexní diagnostika na přístroji InBody R20

4/ interpretace a stanovení genotypu

5/ vyhodnocení stávajícího jídelníčku

6/ sestavení nového individuálního výživového plánu podle výsledků analýzy DNA

7/ další doporučení

8/ 1 kontrolní konzultace s měřením na InBody R20

9/ 1 měsíc on-line servisu zdarmaCena: euroGeeN™ BALANCE ... 9 990,- Kč

Následná péče (bližší specifikace služeb viz. ceník)

Pokud chcete vědět víc, navštivte tyto webové adresy.

http://www.youtube.com/watch?v=7ZI6bfBm_8k

http://www.eurogeen.cz

© Zelená hubnutí - výživa, zdravý životní styl, hubnutí    www.Zelená hubnutí.cz    Tel.: 603 245 967    E-mail: info@zelenahubnuti.cz